Marta Albaladejo Mur
Marta Albaladejo Mur

Informació

Aquest article es va escriure 30 jun 2008, i està categoritzat en Cursos.

Pàgines

Aprendre fent: la metodologia del joc i la simulació a la formació contínua

Aquesta setmana se celebrarà una jornada de formació a Girona, organitzada per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya,  i adreçada al personal tècnic de les unitats de formació de l’Administració pública, formadors de l’EAPC i empleats públics que desenvolupin el paper de formador o formadora. Impartirem el curs Glòria Sanz i Marta Albaladejo.

Per què el joc és important a la formació contínua

El joc és present en la majoria dels aprenentatges d’un ésser humà al llarg de la vida i té una utilitat pedagògica indiscutible. No obstant això, l’ensenyament formal sovint el deixa de banda i el separa progressivament de l’activitat acadèmica, a risc de perdre un dels instruments d’aprenentatge més efectius.  En la formació continuada hi té un paper molt important, no simplement com a recurs motivador, sinó també com a mitjà d’aprenentatge, especialment en aspectes que impliquen procediments i actituds.  

Aquest curs proposa reflexionar i experimentar activitats grupals lúdiques per tal d’apreciar les possiblitats pedagògiques del joc en la formació contínua.  A partir de la reflexió sobre els significat d’aprendre, els processos d’aprenentatge i les condicions que els afavoreixen, valorarem la utilitat i l’eficàcia pedagògica de les tècniques basades en jocs i simulacions, que comporten també una renovació del paper del formador.    

Objectius     

Reflexionar sobre el concepte i les possibilitats de l’aprenentatge mitjançant el joc.

Conèixer exemples de pràctiques lúdiques aplicades a les activitats de formació contínua.

Professorat

Marta Albaladejo, assessora personal (coach) i psicoterapeuta 

Glòria Sanz Pinyol, formadora en habilitats comunicatives en entorns professionals

Persones destinatàries

Personal tècnic de les unitats de formació de l’Administració pública, formadors de l’EAPC i empleats públics que desenvolupin el paper de formador/a. 

Aquest text també està disponible en: Español

Dejar un comentario