Marta Albaladejo Mur
Marta Albaladejo Mur

Informació

Aquest article es va escriure 04 gen 2013, i està categoritzat en General.

Pàgines

Coaching Sistèmic amb Cavalls

A Coaching & Comunicació hem introduït una nova manera de fer coaching sistèmic: fent servir com a “representants” als cavalls.

El coaching sistèmic és una ajuda per vèncer reptes i aconseguir objectius, personals o professionals. Habitualment, un procés de coaching consisteix en una sèrie de converses, però en determinats casos és molt útil introduir elements externs a la conversa que permetin veure el repte plantejat des de la perspectiva sistèmica. Els elements externs actuen com a metàfores de la realitat. Aquests elements poden ser objectes que es fan servir durant la conversa, o bé persones que “representen” simbòlicament a elements abstractes (la idea, l’objectiu, l’obstacle, etc.) o a d’altres persones, aquest és el mecanisme que actua en les anomenades “constel·lacions familiars” (o també “configuracions”, familiars o organitzacionals). Les persones “representants” i els objectes permeten una mirada sistèmica dels reptes a superar. A Coaching & Comunicació hem introduït una altra nova manera de mirar sistèmicament: usant com a metàfores als cavalls.

La mirada sistèmica significa mirar els reptes de la persona mirant al sistema familiar d’on prové. Si es tracta d’un objectiu empresarial o organitzacional, mirar sistèmicament implica mirar tota la organització com a sistema i observar les relacions del sistema, per exemple de l’empresa, amb altres sistemes: la competència, l’Administració, els possibles clients, etc.

 

 

 

 

 

 

 

Com és el coaching sistèmic amb cavalls?

Fer servir als cavalls com a “representants” dels elements sobre els que volem prendre una decisió encertada, és la manera més pura i objectiva de mirar el tema a distància, “des de fora”, observant el comportament dels diversos elements implicats, sense que interfereixin persones alienes. Quan representem un tema amb objectes, aquests no es mouen ni expressen, la informació obtinguda és limitada. Quan fem servir com a “representants” a les persones, obtenim molta més informació sobre les dinàmiques implicades en el repte que se’ns presenta, però podem sospitar que les persones es mouran i expressaran a partir de les seves idees i prejudicis. Quan els representants són els cavalls, la objectivitat és absoluta, i també està garantida la confidencialitat, els cavalls no parlen.

 

Com poden els cavalls brindar informació sobre una situació que no coneixen directament?

El cavall es comunica mitjançant llenguatge no verbal; el llenguatge corporal i els sons emesos pels cavalls són molt amplis i amb significats precisos, per poder-se comunicar amb els altres membres de la seva manada i fugir a temps; tenen una estructura social molt definida i vincles profunds i permanents; la seva alimentació herbívora els converteix en una presa atractiva pels depredadors; per defensar-se i poder escapar, els cavalls posseeixen una enorme sensibilitat del seu entorn i una capacitat de fugida efectiva. Per tant, els cavalls perceben la més mínima variació del nivell energètic dels seus depredadors i tenen un olfacte i una oïda molt aguts, la qual cosa els permet distingir a gran distància entre un animal famolenc i un ben alimentat.

Tots els que hem tractat un mínim amb cavalls coneixem les seves qualitats i la seva sensibilitat per percebre l’estat intern de les persones que se’ls hi apropen; quan la persona no està centrada i tranquil·la, el cavall que està amb ella tampoc ho està i reflexa el seu estat anímic, emocional i físic a través del seu enorme cos.

Aquesta fina capacitat de percepció dels cavalls és la que permet que siguin aptes per representar persones i conceptes dins d’un camp, com en els “moviments sistèmics” de les constel·lacions familiars, captant les variacions energètiques de la persona que planteja el seu tema, segons aquella persona va responent a les preguntes del coach; aleshores, coach i client poden mirar conjuntament el comportament dels cavalls per deduir quina és la solució del problema proposat o quina seria una bona decisió per a la persona. La presència d’un expert equí, sota contracte de confidencialitat, permet interpretar matisos de la comunicació no verbal dels cavalls que puguin escapar al coach i al seu coachee.

Aquest text també està disponible en: Español

1 Comentario

 1. Matilde
  11 gener 2013

  Hace un mes, tuve la oportunidad de constelar con caballos. Por poco que los conozcas, sabes que son intuitivos, sabes que son capaces de percibir el estado de ánimo de las personas. Sin embargo, hasta que no constelas con ellos, bajo la dirección de un coach sistémico como Marta Albaladejo y un experto en equinos, no puedes imaginar la dimensión curativa y esclarecedora del proceso de coaching con caballos.
  Estás con los caballos al aire libre, en plena naturaleza. Simplemente este hecho, ya te reconcilia con lo que eres, te proporciona la tranquilidad de formar parte de un todo; y te dejas llevar, con confianza. Planteas tu problema, escoges a los caballos que serán los representantes, y observas. Ellos se mueven, se sitúan en el espacio y te dan información. La coach pregunta, tú respondes y los caballos te siguen mostrando matices para que puedas comprender en qué estadio se sitúan tus objetivos, cuáles son los posibles impedimentos y cuál es la solución al problema que has planteado.
  No podía creer cómo se situaban en el espacio los tres representantes que yo había escogido. Cómo se movían en función de las preguntas que la coach me iba formulando. No podía creer que un caballo que estaba fuera del cercado, gritara enfurecido cuando yo estaba en plena fase de planteamiento del problema. Tuve respuestas a mis preguntas y pude ahondar en mis verdaderos objetivos. Y para ser del todo sincera, os diré que esta semana (un mes después de constelar), he tomado decisiones que me pueden ayudar a conseguir mis objetivos.
  Se trata de una experiencia profunda y muy reveladora. La recomiendo absolutamente!

Dejar un comentario para Matilde